Baanbrekende Innovatie in Grote Programma’s

(door Henk-Jan Molenkamp, PMP)

Zou er dan eindelijk een doorbraak komen op het gebied van transparantie en leverbetrouwbaarheid van de grotere projecten en programma’s?
Wat hebben we geleerd en wat zijn de succesfactoren? Zijn projecten sowieso wel betrouwbaarder te maken?

De ontwikkelingen op het gebied van online samenwerking en planning zijn inmiddels zover gevorderd dat men kan aannemen dat in de komende jaren het percentage van succesvolle projecten significant omhoog zou moeten gaan!

De belangrijkste elementen voor succes in projecten zijn nooit veranderd:
1. duidelijke scope (requirements) en afspraken (contract),
2. goede planning en samenwerking
3. goede besturing.

Waarom is het zo moeilijk om hier controle over te houden als het project of programma wat groter wordt? Uiteraard wordt de complexiteit groter. Ook de afhankelijkheden binnen en buiten het project worden groter en dus moeilijker beheersbaar. Bij verschillende multinationals is het inmiddels al verboden om programma’s van langer dan een jaar te draaien. Er is een trend om meer agile te gaan werken: kortere projecten (sprints) met ieder project een eigen resultaat en opgeleverde producten of diensten die ‘het doen’ en die vooraf en continu tijdens de projectuitvoering worden afgestemd met de business owners, de klant. En deze kleinere projectresultaten dragen in een volgende fase bij aan het totale programmaresultaat.

Maar nog steeds blijft de vraag of de juiste dingen gedaan worden binnen het project. Daarvoor is een goede voorbereiding en planning van belang. In die voorbereiding zou op een methodische wijze heel duidelijk de wensen / (business)doelen en de oplossing gekoppeld moeten worden, zodat de relatie hier tussen helder is en alle functionaliteit en mogelijkheden van het eindproduct van het project terug te herleiden zijn naar één van de gestelde wensen of doelen. Hoe doe je dat? Methodisch Requirements Management met behulp van de laatste state-of-the-art tooling is het antwoord.

Daarnaast is er sprake van barrières tussen klant en leverancier op het gebied van cultuur en manier van werken. Samenwerking kan vergroot worden door een gevoel van saamhorigheid te creëren (niet ‘zij en wij’, en ook niet ‘over de muur gooien’ van werk naar het volgende team in het project). Ook goede invulling en faciliteren van randvoorwaarden voor zelfsturende teams, gaan project teams verder helpen. Dit in combinatie met een online omgeving waar dit gefaciliteerd wordt.

Als dan ook nog rekening gehouden wordt met een onpartijdige besturing van het project, waarbij eigen, met het project conflicterende belangen van klant en leverancier geminimaliseerd worden en de transparantie en voortgang door middel van programma dashboards inzichtelijk wordt, wordt de kans op succes en een gezamenlijk gevoel van win-win optimaal gemaakt.

De drive en motivatie die wij bij The PMO Company voelen om onze klanten te helpen hun projectuitvoering elk jaar nog meer succesvol te maken, zijn de redenen dat we de hierboven genoemde elementen kort en bondig hebben uitgewerkt in een White Paper. We zijn er van overtuigd dat het U inzichten geeft en dat U mogelijkheden ziet om in 2014 het percentage van geslaagde projecten weer verder omhoog te brengen!

Download hier de complete White Paper!

 

Henk-Jan Molenkamp, MSM, PMP is managing partner with The PMO Company since 2007. He holds also a Bachelor of Science certificate in the field of Computer Technology. Is active in Project and Program management since 1995, resulting in a certification of Project Management Professional endorsed by PMI (Project Management Institute). Started as Training Specialist followed by a role as Product Marketing Manager before becoming engaged in full time Project Management in Europe, Middle East and Africa. His specialty is setting up and managing tooling for Project and Portfolio Management. 

Comments
  • Gerard van Lier
    Reply

    Gave blog.

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search

X
X